Thủ tục hành chính

Ảnh liên kết

Tin mới đăng

Liên kết website

Lượng truy cập

Đang xem: 173
Hôm nay: 7823
Trong tuần: 27652
Trong tháng: 176816
Tất cả: 14744654

Hướng dẫn thủ tục Cải cách hành chính

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

CÔNG ÍCH VÀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

 

* ĐỐI VỚI THỦ TỤC THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH

1. Lĩnh vực Cấp CCCD: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long - Số 67, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Áp dụng đối với các thủ tục:

-  Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

-  Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân;

-  Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

2. Lĩnh vực Chính sách: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long - Số 71/22A, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long

3. Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu; Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Phòng cháy, chữa cháy:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ số 12C, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn

4. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo:

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa chỉ: Phòng Thanh tra Công an tỉnh Vĩnh Long. Số 71/22A, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

5. Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nỗ công cụ hỗ trợ:

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long - Số 67, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

* ĐỐI VỚI THỦ TỤC THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN, XÃ

1. Lĩnh vực Cấp CCCD: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ: Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an các huyện, thị xã, thành phố. Áp dụng đối với các thủ tục:

-  Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

-  Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân;

-  Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

2. Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Phòng cháy, chữa cháy:

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ: Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và CNCH Công an các huyện, thị xã, thành phố.

3. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo:

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa chỉ. Đội Tổng hợp Công an các huyện, thị xã, thành phố.

4. Lĩnh vực Quản lý cư trú

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công về cư trú trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn